رویکرد وزیر صمت بومی سازی صنایع است/ فعال شدن صنعت کشتی سازی با اقدامات فاطمی امین

وی افزود:  در دولت‌های گذشته قراردادها با کشتی‌سازی‌ها بسته نشد و کارخانه‌ها با ۲۰ درصد ظرفیت کار می‌کردند، این در حالی است که اکنون کارخانه‌ها با تمام ظرفیت و با جذب نیروهای جوان مشغول به فعالیت هستند.

مهدی عجمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: در دولت سیزدهم و با نگاه وزیر صنعت، معدن و تجارت قراردادهایی که با کشتی‌سازی‌ها بسته شده است که باعث اشتغال و استفاده از ظرفیت کارخانه‌ها شده است.

وی با بیان اینکه اکنون قراردادهای بزرگی به کارخانه‌های کشتی‌سازی داده شده است، گفت: این نوع نگاه می‌تواند به تقویت بخش صنعت کشی سازی کمک کند.

عضو هیات مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران ادامه داد: مردم مناطق سواحل جنوب محروم هستند که این اقدامات منجر به بومی سازی صنایع و ایجاد اشتغال مردم این مناطق شد.

عجمی تأکید کرد: جامعه دریایی از اقدامات وزیر صنعت، معدن و تجارت قدردان هستیم؛ چراکه وی با عرق ملی به این صنعت خدمت کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84923052/%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C