رونمایی از آخرین دستاوردهای صنعت آسانسور در نمایشگاه بین المللی تهران


تهران-ایرنا- دوازدهمین نمایشگاه بین المللی آسانسور و پله برقی با رونمایی از آخرین فناوری‌های روز جهان و تولیدات دانش بنیانی امروز (دوشنبه) به کار خود پایان داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85172869/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C