روند تخصیص ارز به تولیدکنندگان لوازم‌خانگی بهبود یافت


تهران- ایرنا- دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور گفت: این روزها شاهد بهبود روند تخصیص ارز برای تامین مواد اولیه، اجزا و قطعات خارجی مورد نیاز تولیدکنندگان هستیم که به طور قطع بر روند تولید اثرگذاری مثبت خواهد داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85160423/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA