روستای عطاآباد قطب تولید مبل در ایران

«عطاآباد» نام روستایی است در شمال شرق گرگان، مرکز استان گلستان با گسترش کارگاه‌های تولید مبل، فروشگاه‌های بزرگ و همچنین خریداران که از نقاط مختلف کشور برای خرید و بازدید به این روستا سفر می‌کنند کاملا یک قطب اقتصادی بوجود آورده است. جوانان روستا و بسیاری از روستاهای اطراف در کارگاه‌های تولیدی عطاآباد مشغول به کار هستند و عملا فرد بیکاری در این منطقه نیست. با این وجود همچنان تولید کنندگان مبل برای تولید بیشتر و گسترش فضای کارگاه با کمبود نیروی کار مواجه هستند. تنوع بسیار بالای طراحی مبل‌ها در فروشگاه‌های کوچک و بزرگ این روستا نشان دهنده ذوق و جدیت تولید کنندگان عطاآبادی است و مبل‌های تولیدی این روستا به نقاط مختلف کشور ارسال می‌شوند. در روستای عطاآباد با حدود پنج هزار نفر جمعیت، بیش از ۱۸۰ کارگاه و حدود ۴۵۰ فروشگاه مبل وجود دارد.


منبع: https://www.isna.ir/photo/1401110201061/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86