روسای استاندارد ملی ایران و سنگاپور بر توسعه همکاری‌های دوجانبه توافق کردند


تهران- ایرنا- روسای سازمان ملی استاندارد ایران و سنگاپور در دومین روز اجلاس رؤسای سازمان‌های استاندارد آسیا و اقیانوسیه، دیدار و گفت و گو کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85058980/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87