روان سازی مسیر توسعه صنعت گوهرسنگ برای بخش خصوصی


تهران- ایرنا- معاون وزیر صمت بر ضرورت روان‌سازی و تسهیل‌گری برای توسعه صنعت گوهرسنگ توسط بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: ایمیدرو مشارکت با بخش خصوصی و بسترسازی برای پیشبرد اهداف سند توسعه این صنعت را در شمار برنامه ها قرار داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85034212/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C