رفع چالش‌های جهانی نیازمند عزم همگانی است

توسعه اعتبار و ارتقاء جایگاه ممتاز منطقه ای و بین المللی سازمان ملی استاندارد ایران
دبیر شورای عالی استاندارد در ادامه به قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ایران اشاره کرد و افزود: این سازمان مطابق قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی ایران، مرجع رسمی حاکمیتی است که مسئولیت سیاستگذاری، نظارت بهینه در حوزه های استاندارد، هدایت نظام استانداردسازی و تضمین کیفیت کالا و خدمات تولید داخل، وارداتی و صادراتی را بر عهده دارد.
وی افزود: این سازمان  در حرکت خود به سوی تعالی و ایفای نقش کلیدی در ارتقای خدمات استانداردسازی، اندازه شناسی، تأیید صلاحیت و ارزیابی انطباق همواره در حال تحول بوده و به دنبال توسعه اعتبار و ارتقاء جایگاه ممتاز منطقه ای و بین المللی است.
اسلام پناه در ارتباط با جایگاه بین المللی این سازمان توضیح داد: در حال حاضر سازمان ملی استاندارد ایران مسئولیت اداره دبیرخانه ۴ کمیته فنی ایزو  را بر عهده دارد که عبارت اند از: کمیته فنی ۱۰/کمیته فرعی ۱۰ (خوراک دام)، کمیته فنی ۹۱ (مواد فعال در سطح)، کمیته فنی ۱۳۴ (کودها و بهسازهای خاک) و کمیته فنی ۲۱۷ (فرآورده های آرایشی و بهداشتی). سازمان ملی استاندارد ایران در ۳۲۴ کمیته فنی ایزو عضویت فعال و در ۳۶۰ کمیته فنی ایزو عضویت ناظر دارد.
ایشان  با اشاره به تدوین  ۳۴ هزار و ۷۷۷ استاندارد ملی در ۲۵۹ کمیته فنی افزود: اولویت ما تدوین استاندارد در حوزه های نانو، فولاد، گردشگری، فناوری اطلاعات، معدن کاری و فلزات گرانبها است.

به گزارش ایرنا، «مهدی اسلام پناه» با بیان اینکه باید این متغیرهای مهم و مؤثر را به عنوان عناصر ورودی برای تدوین استانداردها مد نظر داشته باشیم افزود : لازم است نیازهای امروز جامعه را با نگاهی بی طرفانه و تخصصی رصد و تحلیل نماییم تا بتوانیم نظام استاندارد را به عنوان یک نظام کارآمد و مؤثر برای مردم و در مسیر حفظ حقوق مردم راهبری کنیم.
معاون رییس جمهور، سازمان ملی استاندارد ایران را مصمم در حفظ منافع ملی، توسعه اقتصادی و رفاه مردم و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، دانست که در دوره تحولی، وظایف قانونی خود را بهتر از گذشته انجام می‌دهد.

نظام استانداردسازی جهانی نیازمند دیپلماسی استاندارد و کیفیت است
دکتر اسلام پناه در این سخنرانی، دیپلماسی را هنر ایجاد روابط بین افراد، گروه ها، سازمان ها و کشورها دانست و گفت: توجه به مفهوم نوین «دیپلماسی استاندارد و کیفیت» در سطح جهانی در جهت بهره مندی از مهارت‌ها و ظرفیت‌های دیپلماتیک بر حمایت و گسترش نظام استاندارد ضروری به نظر می‌رسد.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران، ترویج مفهوم «دیپلماسی استاندارد و کیفیت» به عنوان عنصری اثرگذار در تقویت جایگاه نظام استاندارد و تسهیل کننده تجارت دانست و ادامه داد:  این ترویج از طریق انجام کارهای تحقیقاتی و توسعه‌ای و همکاری همه کشورهای عضو و اهتمام به ایجاد زیربنای لازم برای پایه گذاری دیپلماسی استاندارد و کیفیت با ایجاد یک دبیرخانه تخصصی امکان‌پذیر است.
معاون رییس جمهور، با بیان اینکه ترویج مفهوم نوین «دیپلماسی استاندارد و کیفیت» راهی روشن در پی خواهد داشت، افزود: نظام استانداردسازی جهانی نیازمند دیپلماسی استاندارد و کیفیت است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84892353/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA