رفع مشکلات بافندگان بوشهری در گرو راه‌اندازی اتحادیه استانی است


بوشهر – ایرنا – مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: ساختارها، تشکل ها و تعاونی‌های بافندگی دراین استان برای برون رفت مشکلات فعالان این صنف موثر نبوده‌ به همین دلیل به دنبال ایجاد اتحادیه استانی فرش در مرکز استان هستیم


منبع: https://www.irna.ir/news/85138017/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA