رضایی: دولت می‌تواند با طرح های ویژه حمایتی فشار را از دوش مردم بکاهد

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401042919767/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85

رضایی در پایان گفت: امروز دولت می‌تواند با طرح های ویژه حمایتی فشار را از دوش مردم بکاهد. قطعا با شناختی که از دولتمردان داریم با نگاه ویژه به حمایت از اقشار ضعیف اعتقاد دارند و باید گامی جدی در کاهش فشار بر مردم بردارند.

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به رویکرد تعاملی بین دولت و مردم نیازمندیم، گفت: امروز دولت می‌تواند با طرح های ویژه حمایتی فشار را از دوش مردم بکاهد. قطعاً با شناختی که از دولتمردان داریم با نگاه ویژه به حمایت از اقشار ضعیف اعتقاد دارند و باید گامی جدی در کاهش فشار بر مردم بردارند.

ابراهیم رضایی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: ما با یک شرایط ویژه و خاص مواجه هستیم از یک طرف دولت با مشکلات عدیده داخلی و خارجی مواجه بوده و برای برطرف کردن این مشکلات نیازمند کمک های مردمی و حمایت آنهاست. از سوی دیگر مشکلات موجود اقتصادی عرصه را بر مردم تنگ کرده که به نگاه جدی و حمایتی دولت به مردم و معیشت آنان نیاز است.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی ما نیازمند یک رویکرد تعاملی بین دولت و مردم هستیم. مردم شرایط ویژه دولت را درک کنند و در جراحی اقتصادی با دولت همراه باشند. دولت هم بداند که در این شرایط ویژه باید به مردم کمک کرد که فشار موجود بر روی آنها کاسته شود.

نماینده دشستان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ضد انقلاب و دشمن خارجی سعی دارد با استفاده از فشار های روانی و رسانه‌ای، مشکلات و کاستی های موجود داخلی را به عنوان محلی برای تسویه حساب سیاسی با نظام قرار دهد. بر این اساس همانگونه که مردم در بزنگاه‌های انقلاب نشان داده اند، باید کاملا وضعیت و نقشه دشمن را بفهمند و مانع از تحقق آن شوند و اجازه ندهند که کسانی که بدخواه انقلاب و نظام و مردم هستند به اهداف و نتایج خود که چندپارگی ملت و میهن است برسند.