رشد ۹ درصدی تولید فولاد ایران در ۱۰ ماهه سال ۲۰۲۲/ رتبه دهمی ایران تثبیت شد

برپایه این گزارش، فولادسازان جهان از ابتدای ژانویه تا پایان اکتبر ۲۰۲۲ میلادی یک میلیارد و ۵۵۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن فولاد خام تولید کردند که این میزان حاکی از افت ۳.۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

ایران، همچنان دهمین تولیدکننده برتر فولاد

افت ۴ درصدی تولیدجهانی فولاد

در این مدت کره جنوبی با تولید ۵۵ میلیون و۷۰۰ هزار تن فولاد خام (افت پنج درصدی)، آلمان با تولید ۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تن (افت۶.۹ درصدی)، ترکیه با تولید۳۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تن (افت۱۰.۱درصدی)، برزیل با تولید ۲۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تن (کاهش ۵.۲ درصدی) و ایران با تولید ۲۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تن (رشد ۹درصدی) نیز در رتبه های ششم تا دهم جهان ایستادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84950484/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B0-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C

به گزارش ایرنا از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به نقل از انجمن جهانی فولاد، میزان تولید فولاد خام ایران در اکتبر سال جاری میلادی نیز با ۳.۵ درصد رشد نسبت به اکتبر ۲۰۲۱ میلادی به ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تن افزایش یافت.

همچنین از ابتدای ژانویه تا پایان اکتبر۲۰۲۲ میلادی، چین با تولید ۸۶۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تن (کاهش ۲.۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۱ میلادی) بیشترین میزان تولید فولاد خام جهان را به خود اختصاص داد. پس از آن، هند با تولید ۱۰۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تن فولاد خام (رشد۶.۱ درصدی)، ژاپن با تولید ۷۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تن (افت ۶.۵ درصدی)، امریکا با تولید ۶۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تن (کاهش ۴.۸ درصدی) و روسیه با تولید ۶۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تن (کاهش ۶.۶ درصدی) در رتبه های دوم تا پنجم جهان قرار گرفتند.

این در حالی است که ۶۴ کشور فولادساز جهان در ماه اکتبر ۲۰۲۲ میلادی، ۱۴۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تن فولاد خام تولید کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بدون تغییر ماند.