رشد ۵۸ درصدی شهرک‌سازی در سال ۱۴۰۱/ برنامه صنایع کوچک تحقق ۸۰ درصدی داشته است


تهران- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: شهرک‌سازی انجام شده در کشور طی سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن (سال ۱۴۰۰) به طور متوسط ۵۸ درصد رشد داشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85099089/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B5%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%DB%B8%DB%B0