رشد ۴ درصدی تولید تایر در بهار ۱۴۰۲


تهران- ایرنا- کارخانجات و شرکت‌های تولیدکننده تایر موفق شدند از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان خرداد ۶۵ هزار و ۳۵۳ تن انواع تایر تولید کنند که در هم‌سنجی با پارسال رشد چهار درصدی نشان می‌دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85167796/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2