رشد ۳٫۶ درصدی اقتصاد در تابستان/ رشد بخش صنعت به ۸.۷ درصد رسید


تهران- ایرنا- بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در فصل تابستان امسال به ۳٫۶ درصد رسید در حالی تابستان سال ۱۴۰۰، یک درصد بوده و رشد بخش صنعت نیز از منفی ۱.۵ درصد در تابستان سال گذشته به ۸٫۷ درصد در تابستان ۱۴۰۱ رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/84977138/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B3-%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DB%B8-%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF