رشد ۲۰ درصدی تولید انواع خودروها

همچنین در مدت مذکور سال جاری ۱۱۲۷ دستگاه اتوبوس در کشور تولید شده است که به نسبت به ۵۹۹ دستگاه تولیدی در ۱۰ ماهه ۱۴۰۰ رشد ۸۸ درصدی را ثبت کرده است.

به ترتیب در دی  ماه ۱۴۰۰ حدود ۱۰۱ هزار و ۲۱۱ دستگاه خودرو سواری تولید شده که نسبت به ۷۸ هزار و ۱۰۹ دستگاه سواری تولیدی دی ماه ۱۴۰۰، ۳۰ درصد رشد داشته است.

اما بیشترین رشد تولید را ون‌ها به خود اختصاص داده‌ است که در مجموع ۱۰ ماهه امسال ۲۷۸۴ دستگاه تولید شده که نسبت به ۷۳۸ دستگاه تولیدی در مدت ۱۰ ماهه ۱۴۰۰،  ۲۷۷ درصد افزایش یافته است.

در این مقایسه یکماهه بازهم سواری کمترین افزایش تولید به میزان ۳۰ درصدی داشته است؛ البته تولید مینی‌بوس و میدل‌باس ۳۱ درصد افت کرده است.

به گزارش ایسنا، بر اساس آمارنامه صنعت خودرو از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه امسال، ۹۹۴ هزار و ۱۵۶ دستگاه خودرو تولید شده که نسبت به ۸۳۱ هزار و ۵۷۶ دستگاه تولیدی در مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد.

در دی ماه امسال آمار تولید ۲۶۷ دستگاه ون ثبت شده که ۴۰ درصد بیش از آمار تولید در ماه مشابه سال گذشته (۱۹۱ دستگاه) است.

آمار ۳۱۳۲ دستگاهی برای سنگین‌های باری در دی ماه ۱۴۰۱ ثبت شده که به نسبت ۱۷۳۹ دستگاه تولیدی در دی ماه سال گذشته، ۸۰ درصد رشد تولید را نشان می‌دهد.

تولید اتوبوس نیز ۱۰۵ درصد نسبت به آمار تولید آن در دی ماه ۱۴۰۰ بیشتر است. در حالیکه در دهمین ماه از سال گذشته ۶۴ دستگاه اتوبوس تولید شد این عدد در دی ماه ۱۴۰۰ به ۱۳۱ دستگاه افزایش یافته است.

پس از آن، سنگین‌های باری (کامیون، کامیونت و کشنده) با رشد ۱۵۱ درصدی از ۱۰ هزار و ۳۸۲ دستگاه به ۲۶ هزار و ۹۰ دستگاه رسیده است.

طبق آمار، ۱۰۰ هزار و ۸۳۶ دستگاه وانت در ۱۰ ماهه ۱۴۰۱ تولید شده که نسبت به ۶۶ هزار و ۷۷۸ دستگاه خودرو در مدت مشابه سال گذشته ۵۱ درصد بیشتر شده است.

رشد ۳۲ درصدی تولید خودروها در مقایسه آماری دی ماه

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401111915353/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7

تولید وانت نیز در دهمین ماه از سال جاری ۴۹ درصد بیشتر از میزان تولید آن در دی ماه ۱۴۰۰ است و از ۸۰۶۹ دستگاه به ۱۲ هزار و ۴۱ دستگاه رسیده است.

از این تعداد خودروی تولید شده به ترتیب بیشترین تعداد متعلق به سواری است که در مقابل کمترین رشد تولید را نسبت به آمار مدت مشابه سال گذشته داشته است. در این مدت ۸۶۲ هزار و ۴۷۰ دستگاه خودرو تولید شده که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۷۵۲ هزار و ۳۱۳ دستگاه بوده است و ۱۵ درصد بیشتر شده است.

از ابتدای امسال تا پایان دی ماه، با افزایش ۱۱ درصدی ۸۴۹ دستگاه مینی‌بوس و میدل‌باس تولید شده است. در مدت مشابه سال گذشته، ۷۶۶ دستگاه از این خودروها تولید شده بود.

طی ۱۰ ماهه امسال بالغ بر ۹۹۴ هزار دستگاه خودرو تولید شده که رشد ۲۰ درصدی نسبت به آمار تولید ۱۰ ماهه ۱۴۰۰ داشته است؛ طبق این آمار تولید سواری‌ها کمترین رشد و بیشترین رشد تولید را ون‌ها به خود اختصاص داده است.

مقایسه آمار تولید خودرو در یکماهه دی ماه امسال نسبت به دی ماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که تولید مجموع خودروها، ۳۲ درصد افزایش داشته است.