رشد ۱۶ درصدی مصرف ظاهری فولاد در کشور


تهران- ایرنا- مصرف ظاهری فولاد کشور از ابتدای امسال تا پایان آبان نسبت به زمان مشابه سال ۱۴۰۰ که معادل ۵۵ هزار و ۴۰۳ تن ثبت شده بود رشد ۱۶ درصدی داشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84990999/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1