رشد ۱۴۰ درصدی صدور مجوز فعالیت صنعتی در حوزه دانش‌بنیان‌ها


تهران- ایرنا- سرپرست اداره کل صمت استان تهران اعلام کرد که از ابتدای سال تاکنون ۳۶ مجوز و پروانه فعالیت صنعتی دانش بنیان با اشتغال ۷۴۶ نفر صادر شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85017486/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7