رشد ۱۰ درصدی ظرفیت تجدیدپذیرهای جهانی

بر اساس گزارش رویترز، در گزارشی که روز دوشنبه از سوی پنل بین دولتی سازمان ملل متحد در خصوص تغییرات اقلیمی منتشر شد، اعلام شد اگر جهان فرصتی برای محدود کردن افزایش دما به یک و نیم درجه سلسیوس بالاتر از سطح پیش از دوران صنعتی داشته باشد، انتشار آلایندگی ها باید تا اواسط دهه ۲۰۳۰ نصف شوند.

تجدیدپذیرها در اروپا و آمریکای شمالی به ترتیب به میزان ۵۷.۳ گیگاوات و ۲۹.۱ گیگاوات رشد کردند در حالی که در خاورمیانه، با رشد ۳.۲ گیگاوات  ظرفیت نیروی تجدیدپذیر جدید در سال ۲۰۲۲ که ۱۲.۸ درصد نسبت به سال پیش از آن افزایش داشت، بزرگترین رشد نیروی تجدیدپذیر تاکنون به ثبت رسید.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402010200472/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C

آژانس بین المللی انرژی تجدیدپذیر (IRENA) اعلام کرد که ظرفیت انرژی تجدیدپذیر جهانی در سال میلادی گذشته، به میزان ۹.۶ درصد رشد کرد اما باید سه برابر نرخ فعلی رشد داشته باشد تا گرمایش جهانی را محدود کند.

فرانسسکا کامرا، مدیر کل IRENA اظهار کرد: تداوم نرخ رشد بالا نشان می دهد انرژی تجدیدپذیر در بحبوحه ادامه بحران انرژی، منعطف مانده است اما اگر می خواهیم در مسیر محدود کردن گرمایش جهانی به یک و نیم درجه باشیم، رشد سالانه ظرفیت نیروی تجدیدپذیر تا سال ۲۰۳۰ باید سه برابر نرخ فعلی باشد.

بر اساس گزارش این آژانس، انرژی خورشیدی و بادی در توسعه ظرفیت  نیروی تجدیدپذیر، پیشتاز بودند و به اتفاق هم ۹۰ درصد از کل ظرفیت نیروی تجدیدپذیر جدید در سال ۲۰۲۲ را تشکیل دادند. تقریبا نیمی از این ظرفیت جدید در آسیا اضافه شد و چین بزرگترین مشارکت را داشت و ۱۴۱ گیگاوات به ظرفیت نیروی جدید آسیا اضافه کرد.

به گزارش ایسنا، در گزارش سالانه IRENA از آمار انرژی تجدیدپذیر آمده است: ظرفیت نیروی تجدیدپذیر در پایان سال ۲۰۲۲، به ۳۳۷۲ گیگاوات رسید که ۲۹۵ گیگاوات معادل ۹.۶ درصد بالاتر از سال ۲۰۲۱ بود. حدود ۸۳ درصد از کل ظرفیت نیروی جدید در سال میلادی گذشته، از تجدید پذیرها بود.