رشد یک درصدی تولید تایر تا پایان دی‌ماه


تهران- ایرنا- کارخانجات و شرکت‌های تولیدکننده تایر موافق شدند از ابتدای امسال تا پایان دی‌ماه ۲۱۸ هزار و ۶۰۰ تن انواع تایر تولید کنند که در هم‌سنجی با پارسال رشد یک درصدی نشان می‌دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85023645/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87