رشد همه‌جانبه سرمایه‌گذاری در معادن خراسان جنوبی


بیرجند – ایرنا – حجم سرمایه‌گذاری محقق شده بخش معدن خراسان جنوبی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل‌تر ۸۶ درصد رشد نشان می‌دهد و این در حالی است که معدن یکی از پیشران‌های اقتصادی و اولویت‌های تحقق شعار سال در این استان محسوب می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85102465/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C