رشد قارچ گونه شرکت‌های نامعتبر تعمیرات لوازم خانگی/ مردم به تماس‌ها اعتنا نکنند


تهران- ایرنا- یک کارشناس صنعت لوازم خانگی نسبت به رشد قارچ‌گونه شرکت‌های نامعتبر و غیر قابل اطمینان ارائه دهنده خدمات تعمیر و سرویس لوازم خانگی هشدار داد و خواستار آن شد که افراد بدون اعتنا به تماس‌های گرفته شده، در صورت لزوم خدمات مورد نیاز خود را از شرکت‌های مورد تایید وزارت صمت و سازمان حمایت دریافت کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85101979/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7