رشد سوپر اپلیکیشن‌ها در منطقه آسیا و اقیانوسیه چشمگیر استوزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سخنرانی رسمی خود در کنفرانس وزرای ارتباطات و دیجیتال کشورهای عضو کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه گفت: نبود مسئولیت پذیری بعضی از پلتفرم های جهانی زمینه را برای فعالیت‌های مجرمانه فراهم می کند که در نتیجه این موضوع مانع از حفاظت دولتها از حقوق شهروندان خود می‌شود.

به گزارش ایسنا، عیسی زارع پور- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات -در سخنرانی رسمی خود در نخستین کنفرانس وزرای ارتباطات و دیجیتال کشورهای عضو کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ)، با اشاره به بهره مندی تمام کشورهای عضو اسکاپ از کاهش شکاف دیجیتال، خواستار همکاری کشورهای عضو این گروه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بدون غرض‌ورزی‌های سیاسی و در چارچوب کارگروه های تخصصی شد.

وی همچنین با اشاره به چشمگیر بودن سرعت ظهور و رشد سوپر اپلیکیشن ها در منطقه آسیا و اقیانوسیه با ارائه طیف متنوعی از خدمات، افزود: حمایت از این سوپراپلیکیشن ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آنها برای ارتقای سطح خدمات‌رسانی در کشورهای عضو، زمینه مناسبی برای همکاری و هماهنگی در چارچوب مکانیزم های مورد نظر کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد بوده و نیز تامین منافع همگانی برای کشورهای این منطقه را در بر خواهد داشت. از این رو جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای میزبانی رویدادی با حضور کشورهای عضو اسکاپ در این حوزه اعلام می‌کند.

طبق اعلام وزارت ارتباطات و فناری اطلاعات، نخستین کنفرانس وزاری ارتباطات و دیجیتال عضو اسکاپ با حضور وزرا و معاونان وزرای ۱۷ کشور در سئول کره جنوبی برگزار شد و عیسی زارع پور علاوه بر سخنرانی رسمی، در حاشیه برگزاری این کنفرانس با دبیرکل کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه، وزیر علوم و ارتباطات کره جنوبی، وزیر توسعه اقتصاد دیجیتال تایلند و همچنین با همتای فیلیپینی خود نیز دیدار و گفت وگو کرد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/00062087146/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1-%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%DA%86%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA