رشد تولید و حذف بازار سیاه با عرضه کل تولید خودرو در بورس/ آیا مخالفان، مخالف شفافیت هستند؟


تهران- ایرنا- کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان اینکه عرضه خودرو در بورس به رشد تولید و عرضه در بازار کمک می‌کند، گفت: با عرضه کامل خودروها در بورس از بازار سیاه در صنعت خودرو جلوگیری می‌شود و منفعت این اقدام به مردم و خودروسازان می‌رسد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84999272/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DA%A9%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A2%DB%8C%D8%A7