رشد تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات به بالاترین رقم چهار سال اخیر رسید

به گزارش ایرنا، رشد تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات به معنای افزایش تمایل سرمایه‌گذاری در بخش تولیدات صنعتی در کشور است.

رشد تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات به بالاترین رقم چهار سال اخیر رسید


منبع: https://www.irna.ir/news/84892282/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1

بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات کشور در دولت دوازدهم به شدت نزولی بود.

اما از تابستان ۱۴۰۰ با تغییر دولت شاهد روند مثبت تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات هستیم به طوری که در بهار ۱۴۰۱ رشد این شاخص به ۵.۸ درصد رسید که در ۴ سال اخیر بی‌سابقه است.

از تابستان ۱۴۰۰ تا پایان بهار ۱۴۰۱ متوسط رشد فصلی تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات، مثبت ۴ درصد بوده؛ اما همانطور که ذکر شد در دولت دوازدهم متوسط رشد فصلی این شاخص منفی ۱۶.۳ درصد بود.

از بهار ۱۳۹۷ تا بهار ۱۴۰۰ متوسط رشد فصلی تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات، منفی ۱۶.۳ درصد بود.