رشد بهره مندی جمعیت روستایی استان مرکزی از آب آشامیدنی سالم

عباسی شاخص آب بدون درآمد در شهر و روستا در کشور را ۲۶.۶ درصد عنوان کرد و گفت: این ارقام در استان در شهرها و روستا به ترتیب ۲۵.۲ و ۲۹.۶ درصد است؛ عدم تامین اعتبار، وجود انشعابات غیرمجاز و فرسودگی شبکه ها نمونه هایی از عدم دستیابی به اهداف در این حوزه است.

وی در خصوص جمعیت تحت پوشش فاضلاب شهری نیز اضافه کرد: با توجه به برنامه ریزی شرکت آب و فاضلاب، اجرای شبکه تاسیسات فاضلاب در شهرهای مهم و مرکز استان و همچنین اولویت دادن به اجرای شبکه در مناطق با تراکم بالا و نصب همزمان انشعاب با اجرای شبکه باعث برخورداری از شاخص خوبی در استان شده که این شاخص در سطح کشور برابر ۵۲.۶۵ درصد است، در حال حاضر این شاخص در استان ۷۱.۳ درصد  و از سطح کشوری بالاتر است.

وی افزود: همچنین جمعیت بهره مند از آب اشامیدنی سالم روستایی بالای ۲۰ خانوار نیز در ابتدای برنامه ۸۱.۵۳ درصد بوده که در پایان سال ۱۴۰۰ به ۸۵.۳۲ رسیده، از طرفی جمعیت تحت پوشش فاضلاب شهری نیز از ۵۷.۵۷ درصد در ابتدای برنامه به ۷۱.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسیده است.

حشمت اله عباسی روز پنجشنبه ۲۶ آبان در شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی اظهار کرد: جمعیت تحت پوشش آب شهری در استان مرکزی در ابتدای برنامه ششم ۹۹.۹۴ درصد بوده که در پایان سال ۱۴۰۰ به ۹۹ و ۹۹ درصد رسیده و در واقع اهداف این مهم ۸۳.۳ درصد تحقق داشته است، این شاخص در سطح کشوری برابر ۹۹.۸۲ درصد است و شاخص آب و فاضلاب استان نیز به ۹۹.۹۹ درصد رسیده و بالاتر از سطح کشوری است.

عباسی اضافه کرد: شاخص جمعیت بهره مند از آب آشامیدنی سالم روستایی بالای ۲۰ خانوار در سطح کشور ۸۲.۹۵ درصد است که هم اکنون این شاخص در استان مرکزی ۸۵.۳۲ درصد است و از سطح کشور پیشی گرفته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی تصریح کرد: تامین پایدار نیازهای پایه آب شرب و بهداشتی و همچنین جمع آوری و انتقال و تصفیه فاضلاب و استفاده مجدد یا دفع بهداشتی پساب؛ بازچرخانی پساب در مصارف صنعت و کشاورزی و فضای سبز و فرهنگ سازی با اعمال مدیریت تقاضا جهت بهبود الگوی مصرف؛ توسعه بخش تعاونی و خصوصی عمومی و ارتقای کیفیت عرضه خدمات مربوطه و قابلیت عرضه مناسب خدمات و محصولات اب و فاضلاب به متقاضیان و همچنین حفظ محیط زیست با بکارگیری ارزش اقتصادی آب و منابع انسانی کارآمد به عنوان سرمایه های بنیادین و استفاده از فناوری های پیشرفته و مناسب،  از ماموریت های شرکت در این برنامه بوده است.

مدیرعامل شرکت اب و فاضلاب استان مرکزی خاطرنشان کرد: با توجه به فرهنگ سازی صورت گرفته، کنترل و مدیریت مصرف مشترکین پر مصرف شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی نسبت به کشور دارای وضعیت مناسبی است به صورتی که این شاخص در سطح کشور برابر ۲۰۰ لیتر به ازای هر نفر روز در شهرها و ۱۹۴ لیتر به ازای هر نفر در روستاهاست. شاخص مصرف سرانه بخش روستایی در اب و فاضلاب استان مرکزی برابر ۲۳۹ لیتر به ازای هر نفر روز است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401082618298/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%A8-%D8%A2%D8%B4%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85

ایسنا/مرکزی مدیرعامل شرکت اب و فاضلاب استان مرکزی گفت:شاخص جمعیت بهره مند از آب آشامیدنی سالم روستایی بالای ۲۰ خانوار در سطح کشور ۸۲.۹۵ درصد است که هم اکنون این شاخص در استان مرکزی بهد۸۵.۳۲ درصد رسیده که از سطح کشور پیشی گرفته است.

عباسی ادامه داد: شاخص جمعیت روستایی برخوردار از سیستم مدرن فاضلاب در کشور ۵۴ صدم درصد و در استان مرکزی ۶۱ صدم درصد است.