رشد بخش صنعت به ۵٫۱درصد رسید/تلاش برای ارتقای ۲۵ رتبه‌ای ایران در شاخص «پیچیدگی»


تهران – ایرنا – وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه رشد اقتصادی در بخش صنعت و معدن در کشور افزایش یافته است، گفت: رشد فصلی بخش معدن به ۲.۶ درصد رسیده و در صنعت به رشد ۵ درصد دست یافته‌ایم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85053275/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DB%B5-%DB%B1%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%DB%B2%DB%B5-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86