رستم قاسمی می‌رود یا می‌ماند؟

طبق آخرین اخبار، رستم قاسمی به تازگی متن استعفای خود را تقدیم رییس‌جمهور کرده است. او در جلسه روز چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ هیات دولت شرکت نکرد تا گمانه‌زنی‌ها نسبت به خداحافظی او از سمت خود تقویت شود. گزینه‌هایی هم به عنوان افراد جانشین رستم قاسمی مطرح شده اما هنوز چیزی مشخص نیست و حتی سخنگوی دولت درباره استعفای قاسمی یا گزینه‌های جاگزین او صحبتی نکرده است.

عوامل اصلی استعفا

انتها پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401082618482/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF

موضوع بیماری قاسمی از ماهها قبل بر سر زبان‌ها افتاد. این مساله در کنار کند شدن روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن، انتقاداتی را از طرف کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس متوجه ساکن طبقه پانزدهم ساختمان دادمان کرد. در کنار آن دستگیری قاسم مکارم ـ مشاور رستم قاسمی در اوایل شهریورماه نیز به حواشی دامن زد.

صداهای انتقادی به عملکرد رستم قاسمی از سطح کارشناسان به صندلی‌های سبز بهارستان رسیده است. اقبال شاکری ـ عضو کمیسیون عمران مجلس روز ۱۱ آبان بیان کرد: به عقیده من ریاست محترم جمهوری باید بررسی کنند که اگر آقای مهندس قاسمی توانایی انجام کار را ندارند تصمیم دیگری گرفته شود.

به گزارش ایسنا، هنوز چهار روز از خبر تکذیب استعفای رستم قاسمی از وزارت راه و شهرسازی نگذشته که مجددا این موضوع در  شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است.

از جمله نقدهای وارده به عملکرد وزیر راه و شهرسازی، کند شدن اجرای طرح نهضت ملی مسکن با هدف ساخت چهار میلیون واحد مسکونی است؛ پروژه‌ای که بیش از یک سال از آغاز آن می گذرد و تا اینجای کار برای ۱.۶ میلیون واحد زمین تامین شده و ۱۹۴ هزار واحد به مرحله فونداسیون رسیده است.

مجلس در هفته آینده تعطیل است و شاید به این زودی تصمیم جدیدی درخصوص وزارت راه و شهرسازی اتخاذ نشود. آنچه که می‌توان به طور قطع و یقین درباره‌اش صحبت کرد، این است که رستم قاسمی هنوز وزیر است و حتی شنیده می‌شود روز شنبه آینده در محل کار خود حاضر خواهد شد.

شایعه مجدد استعفای رستم قاسمی و عدم حضور او در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت، گمانه‌زنی‌ها برای خداحافظی قریب الوقوعش از وزارت راه و شهرسازی را تقویت کرده؛ هرچند هنوز هیچ خبر رسمی در این زمینه منتشر نشده است.