ردیف اعتباری مستقل به پارک فناوری کرمان اختصاص می‌یابد


کرمان – ایرنا – نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: با توجه به ابهام ها در نحوه تخصیص بودجه بابت امکانات پارک وابسته به دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان و پارک استانی مقرر شد از طریق وزارت علوم پیگیری های لازم انجام شود تا ردیف اعتباری مستقل برای پارک استانی به صورت مجزا اختصاص یابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85112415/%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF