رده انرژی؛ شرط پایان کار ساختمان های جدید

وی با بیان اینکه نظام مهندسی ساختمان را به سمت شرکت های دانش بنیان سوق داده ایم، عنوان کرد: در حال حاضر تمرکز بر نظارت و اجرا با روش های سنتی است، اما با کمک وزارت علوم شرکت های دانش بنیانی تاسیس خواهند شد که در زمینه های سازه و معماری و محصولات ساختمانی فعالیت می کنند و در سطح بین المللی اثرگذاری دارند و به دنبال تبادل خدمات مهندسی هستند.

شکیب، با بیان اینکه مقررات ملی ساختمان فقط ایمنی جانی و کاهش تلفات را تضمین می کند، گفت: باید طراحی ساختمان ها براساس عملکرد را از حاکمیت مطالبه کنیم تا مقررات ملی ساختمان به سمت کاهش خسارت برود.

شکیب، ایران را یکی از کشورهای پر مصرف در حوزه انرژی دانست و گفت: پایان کارها منوط به رده انرژی می شود و لذا مهندسین ساختمان فعالیت خود را آغاز کنند تا برچسب انرژی هم برای ساختمان های جدید و هم برای ساختمان موجود پیاده سازی شود.

حمزه شکیب امروز در همایش بسیج مهندسین کشور که با محوریت سالروز زلزله رودبار و منجیل در دانشگاه گیلان برگزار شد، زلزله سال ۶۹ را فاجعه ای بزرگ دانست و اظهار کرد: به دنبال این حادثه درس آموز، شاهد تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال ۷۴ بودیم.

وی از سازمان های نظام مهندسی ساختمان خواست با کمک حاکمیت رویکرد جدید را بین مهندسین و مردم و مالکان و سرمایه گذاران ترویج کنند و متذکر شد: جامعه باید این ارزش افزوده را درک کند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402033120736/%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF

وی از دولت نیز خواست سازمان نظام مهندسی ساختمان را بازوی اجرایی خود بداند و یادآور شد: امیدواریم با رویکرد جدید بتوانیم ارتباط خوبی بین مالکان و سرمایه گذاران و مردم با سازمان ایجاد کنیم.

وی با اشاره به تحول مقررات ملی ساختمان و آیین نامه ۲۰۰۸ در سال ۷۰، افزود: اگرچه در طول ۳۳ سال گذشته شاهد تغییر و تحولات مثبت در حوزه ساختمان سازی بودیم، اما کفایت نمی کند، زیرا هر خانوار ایرانی ۴۴ درصد از درآمد خود را صرف تامین مسکن می‌کند و لذا حق بزرگی به گردن سازمان نظام مهندسی ساختمان دارند.

رئیس نظام مهندسی ساختمان با اشاره به عضویت ۶۰۰ هزار نفر در این سازمان، خاطرنشان کرد: مهندسین نباید فقط به دستورالعمل ها و بخش نامه های نظارت و اجرا بسنده کنند و در کنار رعایت مقررات ملی ساختمان، روش های نوین را در مقررات ملی ساختمان بگنجانند.

ایسنا/گیلان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، ایران را یکی از کشورهای پر مصرف در حوزه انرژی دانست و گفت: پایان کارها منوط به رده انرژی می شود و لذا مهندسین ساختمان فعالیت خود را آغاز کنند تا برچسب انرژی هم برای ساختمان های جدید و هم برای ساختمان موجود پیاده سازی شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور انجام اصلاحات لازم هم در حوزه طراحی و هم در حوزه اجرا و طراحی ساختمان ها براساس عملکرد را دو رویکرد این سازمان دانست و تصریح کرد: کشورهای پیشرفته دو دهه است که طراحی براساس عملکرد را آغاز کرده اند، زیرا حاکمیت دیگر نمی تواند خسارت را جبران کند.