راهبردهایی که ما را به «مهار تورم و رشد تولید» می‌رساند


سمنان – ایرنا – ارتقای کیفیت تولیدات، کنترل تورم با کاهش هزینه تولید و افزایش بهره‌وری، اصلاح قوانین مزاحم و دست‌وپاگیر، ورود نخبگان در خودکفایی تولیدات علمی، بومی‌سازی دانش و فناوری، از راهبردهای مهم در تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در انتخاب حکیمانه شعار سال ۱۴۰۲ مبنی بر«مهار تورم و رشد تولید» است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85074239/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF