راه‌اندازی صنایع جانبی شرط واگذاری معادن به اشخاص در آذربایجان غربی است


ارومیه – ایرنا – معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه این استان با دارا بودن ۵۱ نوع ماده معدنی یکی از استان‌های مهم معدنی کشور است، گفت: با توجه به این ظرفیت‌ها، ایجاد و راه‌اندازی صنایع پایین دستی و واحدهای فرآوری، شرط واگذاری معادن به اشخاص در این استان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85030202/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86