رئیس صمت ری: این شهرستان ۲ هزار و ۵۶ واحد صنعتی فعال دارد + فیلم


شهرری- ایرنا-رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان ری گفت:درآخرین پایش انجام شده از واحدهای صنعتی فعال این شهرستان بر اساس مجوزهای صادر شده، بررسی ها حکایت از فعالیت ۲ هزار و ۵۶ واحد دارای مجوز دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85057161/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B6-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85