رئیس جمهور: استفاده از پساب شهری برای مصارف صنعتی پیگیری شود


بیرجند – ایرنا – رئیس جمهور با اشاره به آب‌بر بودن صنعت فولاد گفت: استفاده از پساب شهری برای مصارف صنعتی باید به‌طور جدی پیگیری شود تا بتوان نگرانی‌ها برای کمبود منابع آبی را برطرف کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84971296/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF