رئیس جمهوری تاتارستان روسیه: همه راه ها امروز به ایران ختم می شود + فیلم


مسکو- ایرنا- رئیس جمهوری تاتارستان روسیه با ابراز خرسندی از امضای تفاهم نامه خط ریلی رشت – آستارا با سخنرانی روسای جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه گفت: امروز در شرایط تحریم، همه راه ها به ایران ختم می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85115715/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%AA%D9%85-%D9%85%DB%8C