رئیس اتاق بازرگانی ایران: ایده بازار مشترک اسلامی با جدیت دنبال شود


مسکو- ایرنا- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در جمع روسای اتاق‌های عضو سازمان همکاری‌های اسلامی با اشاره به ظرفیت بالای کشورهای عضو این سازمان در حوزه‌ غذا و انرژی، گفت: انتظار است که بازار مشترک اسلامی در افق ۱۰ ساله شکل گیرد و این ایده با جدیت دنبال شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85115168/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84