دیدار وزیر صمت با معاون وزیر صنعت و تجارت عمان


منبع: https://www.isna.ir/photo/1401082013893/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86صالح بن سعید مَسَن معاون وزیر صنعت، تجارت و توسعه سرمایه گذاری و معاون کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی دو کشور، در راستای توسعه مناسبات تجاری، در رأس هیاتی از مسئولین بخش‌های دولتی و فعالین بخش خصوصی عمان با فاطمی امین وزیر صمت دیدار و گفت‌وگو کرد.