دیدار «خوب» سفیر ایران با مدیرکل انجمن بانک‌ها و بانکداران اتریش


دیدار «خوب» سفیر ایران با مدیرکل انجمن بانک‌ها و بانکداران اتریش

سفیر ایران دیدارش با مدیرکل انجمن بانک ها و بانکداران اتریش را “خوب” ارزیابی کرد.

به گزارش ایسنا، عباس باقرپور در توییتی نوشت: دیدار با دکتر فرانتس گاسلزبرگر، مدیر کل و رئیس هیئت مدیره Oberbank و نایب رئیس انجمن بانک ها و بانکداران اتریش “خوب” بود و در این دیدار در مورد همکاری های بانکی بین دو کشو بحث و بررسی شد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401052719975/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4