دو سناریوی صنعت خودرو از دید معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت با و بدون برجامبه گزارش ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، “منوچهر منطقی” با حضور در رویداد روایت صنعت تحول خودرو با ارائه مباحث تخصصی و آموزشی در مورد معنای دانش بنیانی شدن صنعت خودرو و همچنین رویکرد وزارت صمت در خصوص خودروی آینده،به ترسیم افق پیش رو در حوزه این صنعت پرداخت.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر تاثیر تحریم ها یا عدم آن در آینده این صنعت، گفت: ما در این خصوص دو سناریو طراحی و همه امکان ها را بررسی کرده ایم.

منطقی ادامه‌داد: در صورت امضای برجام می‌توانیم با کمک شرکای اروپایی به این صنعت کمک کنیم و در غیر این صورت یک سناریو داخلی داریم.

وی گفت: نباید صنعت خودرو در ایران را یک صنعت ۵۰ ساله بدانیم چرا که این صنعت در دهه ۶۰ به دلیل جنگ تحمیلی در عمل تعطیل بود و در واقع می‌توان گفت خودروسازی ایران مربوط به ۲۵ سال پیش است.
معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت با بیان اینکه باید در مسیر هم افزایی پلتفرم ها تلاش کرد، گفت: هم‌افزایی یعنی اینکه خودروسازان یک کشور یک مجموعه تأمین داشته باشند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84857907/%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA