دو برابر شدن تعداد صندوق‌های خرد محلی تا پایان سال

رضایی سقف حمایت مالی صندوق‌ها را ۲۵۰ میلیون تومان ذکر کرد و گفت: صندوق‌های خرد محلی عمدتا در مناطق محروم و روستایی مستقر هستند که بین ۱۵۰ میلیون تومان تا ۲۵۰ میلیون تومان تسهیلات به آنها پرداخت می کنیم و حدود ۱۵ نفر از کسانی که در زنجیره ارزش فعالیت می کنند نیز عضو این صندوق ها هستند.

نعمت الله رضایی ـ در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: تعداد صندوق‌های خرد محلی تاکنون ۵۲۰۰ صندوق بوده است و با هدفگذاری صورت گرفته و مشارکت کلیه دستگاههایی که در این زمینه همکاری می کنند، ‌ مثل بنیاد برکت، بسیج سازندگی، جهاد کشاورزی، بهزیستی و سایر  دستگاهها، تعداد صندوق‌ها را امسال به ۱۰ هزار صندوق افزایش خواهیم داد.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از دو برابر شدن تعداد صندوق‌های خرد محلی و افزایش آن به ۱۰ هزار صندوق تا پایان امسال خبر داد.

به گزارش ایسنا،  طرح ایجاد صندوق‌های خرد محلی از جمله سیاستهای دولت در راستای کاهش بیکاری، توزیع عادلانه ثروت، ایجاد درآمد و رشد و توسعه اقتصاد جوامع روستایی و محروم است که زمینه بهبود وضع معیشت خانوارها، ایجاد فرصتهای شغلی و مهارت افزایی برای روستاییان را به وجود می آورد.

وی افزود: یکی از ویژگی‌های طرح‌های خرد و کوچک، ناپایداری آنها است. این طرح ها زمانی پایدار می شوند که فرایندهای پیشین و پسین آنها را ببینیم و از طرفی منابع محدودی هم کنارشان وجود داشته باشد که اگر در جایی دچار مشکل شدند، بدون مراجعه به بانک از این منابع استفاده کنند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401062116187/%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید تصریح کرد: کارکرد صندوق‌های خرد محلی این است که در روستاها و مناطقی که فعالیت اقتصادی صورت می گیرد برای آنکه زنجیره تولید دچار مشکل نشود و زمانی که فعالیتی غیربانک پذیر در حال انجام است، بتوانند سریعا از این منابع استفاده کنند.