دولت و مجلس مصمم در اجرای قانون، دلالان خودرو نگران از پرداخت مالیات


تهران- ایرنا- ارائه طرح «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» و اراده جدی دولت و مجلس بر اجرای آن، نگرانی دلالان و واسطه‌های خودرو و چاره‌جویی آنان برای فرار از این شرایط را به دنبال داشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85111324/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D9%85%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA