دولت برای افزایش بهره‌وری از شرکت‌های دانش بنیان حمایت می‌کند

این مسئول افزود: در برنامه هفتم توسعه رهبر معظم انقلاب توجه ویژه‌ای به حوزه بهره‌وری در مصرف آب دارند که به طور حتم دولتمردان و نخبگان کشور با توجه به این موضوع به افزایش تولیدات محصولات کشاورزی بدون افزایش اراضی سطح کشت اقدام خواهند کرد.

پیشوایی با اشاره به اینکه، متاسفانه کشور در استفاده از مصرف انرژی جایگاه خوبی در جهان ندارد، خاطرنشان کرد: در حوزه‌های حمل و نقل، کشاورزی و انرژی در قالب بهره‌وری در کشور اقدامات خوبی در دست اجرا است که منجر به خلق اشتغال و تولید خواهد شد.

میرسامان پیشوایی امروز در همایش نوآوری بهره‌وری در حوزه کشاورزی با اعلام اینکه تثبیت جایگاه بهره‌وری در نرخ رشد اقتصادی کشور نشان از عزم دولت سیزدهم به مقوله مهم ایده پردازی و استفاده بهینه از امکانات موجود است،  اظهار کرد: با توجه به اتفاقاتی که در کشورهای منطقه در حال وقوع است برای تقویت و ارتقای امنیت غذایی در کشور راهی جز بهره‌وری و حمایت از تولید داخلی نداریم.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران با اشاره به اینکه تبدیل شدن بهره‌وری به گفتمان برای رسیدن به رشد اقتصادی قابل توجه، از دستاوردهای ماندگار دولت سیزدهم است، گفت: بسیاری از نخبگان دانشگاهی در کشور با الهام گرفتن از این موضوع در این مسیر حرکت می‌کنند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401102920241/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

وی افزود: دولت سیزدهم برای افزایش بهره‌وری تولیدات داخلی از شرکت‌های دانش بنیان حمایت کرد.

ایسنا/مازندران رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران با اشاره به اینکه تبدیل شدن بهره‌وری به گفتمان برای رسیدن به رشد اقتصادی قابل توجه، از دستاوردهای ماندگار دولت سیزدهم است، گفت: دولت سیزدهم برای افزایش بهره‌وری تولیدات داخلی از شرکت‌های دانش بنیان حمایت کرد.