دنا پلاس فروخته شده در بورس‌کالا، ۵۰ روز زودتر از موعد در حال تحویل است


تهران- ایرنا- خودروی دنا پلاس دنده دستی عرضه شده در بورس کالا که قرار بود ۲۷ اسفند ماه به دست خریداران برسد، ۵۰ روز زودتر از موعد تحویل درج شده در اطلاعیه عرضه در حال تحویل به خریداران است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85012129/%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%DB%B5%DB%B0-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84