دقت کار در سازمان زمین‌شناسی ۴ برابر شد/ اکتشافات جدید در ایران‌مرکزی


تهران- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی سیاست کاری خود را تغییر داده و مقیاس کار خود را عوض کرده است، بر این اساس دقت کار نسبت به گذشته تا چهار برابر بیشتر شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85044696/%D8%AF%D9%82%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DB%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C