دغدغه مهار تورم و رشد تولید در اجرای مصوبه‌های شورای رقابت


تهران- ایرنا- وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که با اتخاذ رویکرد و روش‌های مناسب در اجرای مصوبه‌های شورای رقابت و برای کنترل و مهار آثار تورمی، دغدغه رشد تولید داخلی را همچون گذشته به‌عنوان یک تکلیف و رسالت مهم و اساسی مدنظر قرار می‌دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85077011/%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA