دست های پنهانی که در ریزش بورس مرتکب جرم شدند را به قوه قضاییه معرفی کنید

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402041106832/%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87دادستان کل کشور گفت: چنانچه در ریزش بورس، جرمی واقع شده باشد و اگر دست‌های پنهانی اقداماتی انجام داده باشند که از نظر قانونی جرم باشد، سازمان بورس موظف است به دستگاه قضایی اعلام کند.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور در حاشیه مراسم افتتاح شعبه تخصصی بازار سرمایه شورای حل اختلاف، گفت: بازار بورس همیشه نوسانات طبیعی دارد و بازاری است که در آن ریسک وجود دارد.

منتظری ادامه داد: گاهی اوقات اگر در ریزش بورس، جرمی واقع شده باشد و اگر دست‌های پنهانی احیانا اقداماتی انجام داده باشند که از نظر قانونی جرم باشد، سازمان بورس موظف است این موارد را کشف و به دستگاه قضایی اعلام کند.

دست های پنهانی که در ریزش بورس مرتکب جرم شدند را به قوه قضاییه معرفی کنید