دستیابی به استانداردسازی هوشمند با استفاده از توان نخبگان ایرانی

به گزارش ایرنا از سازمان ملی استاندارد ایران، مهدی اسلام پناه در این نشست تخصصی با بیان اینکه دنیای دیجیتال و سیستماتیک ارتقای کارآمدی و شفافیت را ممکن می‌سازد گفت: بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با تقویت رویکرد هوشمندانه و بهره‌گیری از جوانان تحصیل‌کرده زمینه رقابت پذیری در عصر استاندارد و دیجیتال را فراهم می‌کنند.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه، توسعه استانداردهای ICT و رشد استارت‌آپ‌ها در لبه دانش تحول‌های معجزه آسایی را رقم خواهد زد، افزود: داده‌کاوی و ذخیره‌سازی داده‌ها، شبیه‌سازی دیجیتال، تجربیات فناوری – هوشمندی جهان، هوشمندی انسان و هوشمندی اشیا را محقق می‌سازد.

اسلام پناه در این میزگرد تخصصی، ایرانیان را سرشار از هوش خدادادی و در مسیر کشف علم و کشف خلقت آفریده‌های خداوندی معرفی کرد و گفت: نمونه آن در جمهوری اسلامی ایران، سلول درمانی و بایو تکنولوژی، هوش مصنوعی و بهره‌مندی هوشمند و علمی از الطاف الهی و کشف رازهای آفرینش است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84892827/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C