دستیابی ایران به رتبه ششم تولیدکنندگان برتر فولاد جهان امکانپذیر است/ لزوم تولید محصولات کیفی


تهران- ایرنا- عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، دستیابی کشورمان به رتبه ششم تولیدکنندگان برتر فولاد جهان را امکانپذیر برشمرد، اما گفت: حرکت به سمت تولید محصولات کیفی و با ارزش افزوده بالا باید در دستور کار باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85006200/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1