دستپاچگی روزنامه‌های مخالف دولت در ماجرای واردات خودرو


تهران- ایرنا- پایگاه خبری تحلیلی «انتخاب» در مطلبی با عنوان «مقصر گرانی خودرو» مواردی را مطرح کرده که نیازمند توضیح است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84986280/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%BE%D8%A7%DA%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88