در سال جاری بیش از ۹۵۲ هزار دستگاه خودرو تولید شده است/ نماینده مجلس چه چیزی را انکار می‌کند؟


تهران – ایرنا – وزارت صمت درباره اظهارات یک نماینده مجلس در برنامه تلویزیونی مبنی بر دروغ بودن آمار تولید خودرو، مستندات رشد تولید خودرو در سال جاری را منتشر کرد که نشان می‌دهد ادعای این نماینده کذب بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84994654/%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B9%DB%B5%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87