در جلسه استیضاح وزیر صمت چه گذشت؟


تهران- ایرنا- جلسه استیضاح سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی دهم اردیبهشت در مجلس شورای اسلامی برگزار شد که وی ۶ ماه پیش نیز در مجلس استیضاح شده و توانسته بود با ۱۸۲ رای حمایتی از نمایندگان در این وزارتخانه بماند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85096796/%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA