درآمدهای حاصل از بخش معدن، گره‌گشای انجام فعالیت‌های زمین‌شناسی و اکتشافی نیست


تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فن‌آوری و بودجه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت: درآمدهای حاصل از بخش معدن، گره‌گشای انجام فعالیت‌های زمین‌شناسی و اکتشافی مطابق انتظارات جامعه معدنی و ظرفیت‌های تخصصی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور نبوده‌ است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85008074/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C